GIẤY LÓT HÀNG

GIẤY GÓI HÀNG – LÓT HÀNG 

THỜI TRANG VÀ THỰC PHẨM

  • Giấy Pelure
  • Giấy nến
  • Giấy MG hút ẩm
  • Giấy kraft nhiều định lượng
  • Giấy pelure kraft
  • Giấy rơm lót hộp quà

Kích Thước theo yêu cầu: Cuộn hoăc tờ

 

 
Chat hỗ trợ
Chat ngay