Giấy gói thực phẩm chống thấm dầu

Trong thực tế giấy chống thấm thực phẩm có 3 loại:

  • Giấy Grease proof (GP) là loại giấy chống thấm theo từng mức độ khác nhau từ Kit 0-9.
  • Giấy nến là giấy tráng sáp để chống thấm và chống dính nhưng không dùng trong lò nướng được.
  • Giấy Nướng là loại giấy tráng sillicon 1-2 mặt chống thấm – chống dính và dùng trong lò nướng được chịu nhiệu độ cao.Chat hỗ trợ
Chat ngay