Giấy gói Hamburger

Kỹ Thuật In: Offset/Flexo

Chất liệu giấy: Kraft, Fort trắng, Giấy thấm dầu

Màu sắc: Đơn màu – nhiều màu theo yêu cầu

Kỹ thuật Gia công: Dán thành phẩm

  • Kích thước chuẩn : 30x30cm
  • Kích thước chuẩn : 25x35cm