khay giấy thực phẩm

Khay giấy đựng gà rán,

Khay giấy đựng hotdog,

Khay giấy đựng bánh mì,

Khay giấy xiên que,